top of page

WYKSZTAŁCENIE

 • 2021- 2022            SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Katowicach, kierunek Psychodietetyka, studia podyplomowe 

 • 2017- 2019            Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach, kierunek Dietetyka ze specjalnością Dietetyka kliniczna, II stopień magisterskie

 • 2016- 2017            Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach, Dietetyka i Praktyka Planowania Żywienia, studia podyplomowe

 • 2014- 2016            Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, kierunek  Biologia, II stopień magisterskie

 • 2011- 2014             Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, kierunek  Biologia, I stopień licencjackie

SZKOLENIOWIEC

 • 2020              Szkolenie nt. Żywienia w Nieswoistych Chorobach Zapalnych Jelit (NCZJ) w uwzględnieniem programu Modulife jako metody leczenia żywieniowego w Chorobie Leśniowskiego-Crohna, Akademia Dietetyki Klinicznej

 

CZŁONKOSTWO

 • 2019               Certyfikowany Członek Zwyczajny Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków ze statusem: Dietetyk Medyczny, Polskie Stowarzyszenie Dietetyków, Łódź

UKOŃCZONE KURSY

 • 2020                      "Specjalista przyjazny insulinoopornym"- szkolenie SOIT - School Of Insulinresistance Therapy

 • 2020                        Certyfikowany Ekspert Programu ModuLife dotyczący żywienia osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna

 • 2017                         Kurs Trenera Personalnego, Fit Academy- Instytut Rozwoju Trenerów Personalnych, Warszawa

 • 2017                         Kurs Instruktora Siłowni, Fit Academy- Instytut Rozwoju Trenerów Personalnych, Warszawa

PUBLIKACJE NAUKOWE

 • 2022   Żywienie w chorobie Parkinsona (WSPÓŁCZESNA DIETETYKA, nr 42, 2022)

 • 2022   Żywienie w chorobie Alzheimera (WSPÓŁCZESNA DIETETYKA, nr 41, 2022)

 • 2022   Dieta, suplementacja i probiotykoterapia w MAFLD (WSPÓŁCZESNA DIETETYKA, nr 40, 2022)

 • 2022   Zalecenia żywieniowe w chorobie Leśniowskiego-Crohna (WSPÓŁCZESNA DIETETYKA, nr 39, 2022)

 • 2021   Zalecenia żywieniowe przy dolegliwościach towarzyszących chorobie nowotworowej (WSPÓŁCZESNA DIETETYKA, nr 38, 2021)

 • 2021   Żywienie w chorobie Leśniowskiego-Crohna (część II) (WSPÓŁCZESNA DIETETYKA, nr 38, 2021)

 • 2021   Żywienie w chorobie Leśniowskiego-Crohna (część I) (WSPÓŁCZESNA DIETETYKA, nr 37, 2021) 

 • 2021    Wpływ probiotyków na zdrowie kobiety ciężarnej i prawidłowy rozwój dziecka (WSPÓŁCZESNA DIETETYKA, nr 36, 2021)

 • 2021    Zastosowanie kwasu masłowego w wybranych jednostkach chorobowych (WSPÓŁCZESNA DIETETYKA, nr 36, 2021)

 • 2021    Dieta bezglutenowa- moda czy zdrowa konieczność? (WSPÓŁCZESNA DIETETYKA, nr 34, 2021) 

 • 2021    Zespół Gilberta – leczenie, postępowanie dietetyczne (WSPÓŁCZESNA DIETETYKA, nr 33, 2021) 

 • 2021     Znaczenie probiotyków w trakcie i po antybiotykoterapii (WSPÓŁCZESNA DIETETYKA, nr 33, 2021)

 • 2020    Niezbędnik Dietetyka (WSPÓŁCZESNA DIETETYKA, 2020) 

 • 2020    Dna moczanowa – Diagnostyka, leczenie, profilaktyka, zasady żywieniowe (cz. II) (WSPÓŁCZESNA DIETETYKA, nr 32,2020) 

 • 2020    Dna moczanowa – Diagnostyka, leczenie, profilaktyka, zasady żywieniowe (cz. I) (WSPÓŁCZESNA DIETETYKA, nr 31,2020) 

 • 2020    Jak wyeliminować niedobory żywieniowe w diecie kobiet ciężarnych i karmiących (WSPÓŁCZESNA DIETETYKA, nr 29, 2020) 

 • 2020    Zalecenia żywieniowe w celiakii (WSPÓŁCZESNA DIETETYKA, nr 27, 2020) 

 • 2020    Wpływ stosowania używek przez kobiety ciężarne na występowanie wad rozwojowych u płodu (WSPÓŁCZESNA DIETETYKA, nr 27, 2020) 

 • 2019    Wskazania żywieniowe w przypadkach niedoczynności tarczycy (WSPÓŁCZESNA DIETETYKA, nr 26, 2019) 

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

ODBYTE SZKOLENIA I KONFERENCJE:

 • 2022               Szkolenie „Opieka nad pacjentem onkologicznym w gabinecie dietetycznym”, Współczesna Dietetyka, on-line

 • 2021               III Konferencja „Żywienie a Zdrowie Prokreacyjne Kobiety”, Uniwersytet Medyczny, Poznań, on-line

 • 2021               Konferencja „Wyzwanie Dietetyki Klinicznej w Pediatrii”, Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia UJ CM, Kraków, on-line

 • 2021               IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żywienie bez Granic”, Warszawa

 • 2021               Konferencja „Interdyscyplinarne spojrzenie na choroby przewodu pokarmowego”, SKN Dietetyki UM w Łodzi, on-line

 • 2021               I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dietetyk i Diagnosta Laboratoryjny- Wspólna Praca Dla Zdrowia Pacjenta”, SKN Dietetyki UM w Łodzi, on-line

 • 2020               Konferencja V „Żywienie dziecka wczoraj i dziś- Mikrobiota a zdrowie dziecka”, Pracownia Dietetyki Pediatrycznej, Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia UJ CM- on line

 • 2020               III Warszawski Dzień Dietetyki Klinicznej- Nowotwór i co dalej? Centrum Dydaktyczne WUM w Warszawie, on-line

 • 2020               IV Ogólnopolska Konferencja PAD- "Psychika a Dietetyka", SKN Dietetyki UM w Łodzi, on-line, cz. II

 • 2020               IV Ogólnopolska Konferencja PAD- "Psychika a Dietetyka", SKN Dietetyki UM w Łodzi, on-line, cz. I

 • 2020               X Ogólnopolska Konferencja Dietetyki- Congressus Dietetica, Polskie Stowarzyszenie Dietetyków, on-line

 • 2020               III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa- Otyłość Dziecięca "Od poczęcia do dorosłości", on-line

 • 2020                Konferencja "Insulinooporność - wyzwanie interdyscyplinarne", FUNDACJA INSULINOOPORNOŚĆ, on-line

 • 2020                V Ogólnopolska Konferencja Naukowa-  "Dietoterapia Zaburzeń Metabolicznych", Studenckie Koło Naukowe Dietetyki Klinicznej, on-line

 • 2020                Szkolenie „Dieta roślinna. Zajęcia praktyczno-teoretyczne”, Centrum Wydarzeń Szkoleniowych, Warszawa

 • 2020                Szkolenie „Anoreksja, bulimia i inne zaburzenia odżywiania”, Instytut Zdrowego Żywienia i Dietetyki Klinicznej "SANVITA", Warszawa

 • 2019                Szkolenie „Diagnostyka laboratoryjna w pracy dietetyka. Część II.”, Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej, Wrocław

 • 2019               V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Standardy leczenia dietetycznego- otyłość", Polskie Towarzystwo Dietetyki, Warszawa

 • 2019              III Śląska Konferencja Dietetyki Klinicznej, Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej, Katowice

 • 2019               Szkolenie „Edukator w cukrzycy”, Centrum Edukacji i Poradnictwa Żywieniowego Nutri Center, Kraków

 • 2019               Konferencja „Żywienie enteralne i paraenteralne”, Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu, Katowice

 • 2019               Konferencja „Żywienie niemowląt i małych dzieci w praktyce”, Warszawa

 • 2019               Szkolenie „Rozpoznanie i leczenie niedożywienia; Żywność medyczna w leczeniu niedożywienia”, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, Wrocław

 • 2019             Szkolenie „Insulinooporność w praktyce dietetyka”, Akademia Dietetyki Klinicznej, Katowice

 • 2019             Konferencja „Mikrobiom a zdrowie człowieka”, Polskie Towarzystwo Dietetyki, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Sosnowcu

 • 2019               Konferencja „Żywienie dziecka wczoraj i dziś. Leczenie przez żywienie”, Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia UJ CM, Kraków

 • 2019               Konferencja „Różne oblicza insulinooporności”, Centrum Dydaktyczne Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

 • 2019               Konferencja „Psychodietetyka- Zrozumieć Żywienie”, Śląskie Centrum Zdrowia, Katowice

 • 2019                Szkolenie „Psychodietetyka- praktyczne podejście”. Premium Sport Academy, Łódź

 • 2019                 Konferencja „IV Narodowy Kongres Żywieniowy pod hasłem „Żywność, żywienie w     prewencji i leczeniu- postępy 2018”, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa

 • 2018                 Konferencja „Odporność pochodzi z brzucha”, Instytut Medycyny Zapobiegawczej, Katowice

 • 2018                Konferencja „Standardy leczenia dietetycznego”, Polskie Towarzystwo Dietetyki, Warszawa

 • 2018                Szkolenie „Żywienie osób starszych”, Polskie Towarzystwo Dietetyki, Warszawa

 • 2018                Konferencja „Żywność, żywienie i zdrowie”, Polskie Towarzystwo Dietetyki, Bielsko-Biała

 • 2018                Szkolenie „Rola diety w schorzeniach tarczycy”, Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej, Katowice

 • 2018                Szkolenie „Znaczenie żywienia w kontekście płodności”, Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej, Katowice

 • 2018                Szkolenie „Alergia pokarmowa w praktyce dietetyka”, Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej, Katowice

 • 2018                Szkolenie „Diagnostyka laboratoryjna w pracy dietetyka. Część I.”, Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej, Katowice

 • 2018                Konferencja „Żywienie dziecka wczoraj i dziś”, Pracownia Dietetyki Pediatrycznej, Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia UJ CM, Kraków

 • 2018    Konferencja „Superfoods”, Śląskie Centrum Zdrowia, Katowice          

bottom of page