top of page

WYKSZTAŁCENIE

 • 2021- 2022            SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Katowicach, kierunek Psychodietetyka, studia podyplomowe 

 • 2017- 2019            Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach, kierunek Dietetyka ze specjalnością Dietetyka kliniczna, II stopień magisterskie

 • 2016- 2017            Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach, Dietetyka i Praktyka Planowania Żywienia, studia podyplomowe

 • 2014- 2016            Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, kierunek  Biologia, II stopień magisterskie

 • 2011- 2014             Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, kierunek  Biologia, I stopień licencjackie

SZKOLENIOWIEC

 • 2020              Szkolenie nt. Żywienia w Nieswoistych Chorobach Zapalnych Jelit (NCZJ) w uwzględnieniem programu Modulife jako metody leczenia żywieniowego w Chorobie Leśniowskiego-Crohna, Akademia Dietetyki Klinicznej

 

CZŁONKOSTWO

 • 2023-obecnie               Certyfikowany Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki, Warszawa

 • 2019-obecnie               Certyfikowany Członek Zwyczajny Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków ze statusem: Dietetyk Medyczny, Polskie Stowarzyszenie Dietetyków, Łódź

UKOŃCZONE KURSY

 • 2020                      "Specjalista przyjazny insulinoopornym"- szkolenie SOIT - School Of Insulinresistance Therapy

 • 2020                        Certyfikowany Ekspert Programu ModuLife dotyczący żywienia osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna

 • 2017                         Kurs Trenera Personalnego, Fit Academy- Instytut Rozwoju Trenerów Personalnych, Warszawa

 • 2017                         Kurs Instruktora Siłowni, Fit Academy- Instytut Rozwoju Trenerów Personalnych, Warszawa

PUBLIKACJE NAUKOWE

 • 2022   Żywienie w chorobie Parkinsona (WSPÓŁCZESNA DIETETYKA, nr 42, 2022)

 • 2022   Żywienie w chorobie Alzheimera (WSPÓŁCZESNA DIETETYKA, nr 41, 2022)

 • 2022   Dieta, suplementacja i probiotykoterapia w MAFLD (WSPÓŁCZESNA DIETETYKA, nr 40, 2022)

 • 2022   Zalecenia żywieniowe w chorobie Leśniowskiego-Crohna (WSPÓŁCZESNA DIETETYKA, nr 39, 2022)

 • 2021   Zalecenia żywieniowe przy dolegliwościach towarzyszących chorobie nowotworowej (WSPÓŁCZESNA DIETETYKA, nr 38, 2021)

 • 2021   Żywienie w chorobie Leśniowskiego-Crohna (część II) (WSPÓŁCZESNA DIETETYKA, nr 38, 2021)

 • 2021   Żywienie w chorobie Leśniowskiego-Crohna (część I) (WSPÓŁCZESNA DIETETYKA, nr 37, 2021) 

 • 2021    Wpływ probiotyków na zdrowie kobiety ciężarnej i prawidłowy rozwój dziecka (WSPÓŁCZESNA DIETETYKA, nr 36, 2021)

 • 2021    Zastosowanie kwasu masłowego w wybranych jednostkach chorobowych (WSPÓŁCZESNA DIETETYKA, nr 36, 2021)

 • 2021    Dieta bezglutenowa- moda czy zdrowa konieczność? (WSPÓŁCZESNA DIETETYKA, nr 34, 2021) 

 • 2021    Zespół Gilberta – leczenie, postępowanie dietetyczne (WSPÓŁCZESNA DIETETYKA, nr 33, 2021) 

 • 2021     Znaczenie probiotyków w trakcie i po antybiotykoterapii (WSPÓŁCZESNA DIETETYKA, nr 33, 2021)

 • 2020    Niezbędnik Dietetyka (WSPÓŁCZESNA DIETETYKA, 2020) 

 • 2020    Dna moczanowa – Diagnostyka, leczenie, profilaktyka, zasady żywieniowe (cz. II) (WSPÓŁCZESNA DIETETYKA, nr 32,2020) 

 • 2020    Dna moczanowa – Diagnostyka, leczenie, profilaktyka, zasady żywieniowe (cz. I) (WSPÓŁCZESNA DIETETYKA, nr 31,2020) 

 • 2020    Jak wyeliminować niedobory żywieniowe w diecie kobiet ciężarnych i karmiących (WSPÓŁCZESNA DIETETYKA, nr 29, 2020) 

 • 2020    Zalecenia żywieniowe w celiakii (WSPÓŁCZESNA DIETETYKA, nr 27, 2020) 

 • 2020    Wpływ stosowania używek przez kobiety ciężarne na występowanie wad rozwojowych u płodu (WSPÓŁCZESNA DIETETYKA, nr 27, 2020) 

 • 2019    Wskazania żywieniowe w przypadkach niedoczynności tarczycy (WSPÓŁCZESNA DIETETYKA, nr 26, 2019) 

ODBYTE SZKOLENIA I KONFERENCJE

 • 2023              Konferencja Dietetyka w neurologii i psychiatrii, Polskie Towarzystwo Dietetyki, Katowice

 • 2023              VII Ogólnopolska Konferencja PAD- "Psychika a Dietetyka", SKN Dietetyki UM w Łodzi, on-line

 • 2022               Szkolenie „Opieka nad pacjentem onkologicznym w gabinecie dietetycznym”, Współczesna Dietetyka, on-line

 • 2021               III Konferencja „Żywienie a Zdrowie Prokreacyjne Kobiety”, Uniwersytet Medyczny, Poznań, on-line

 • 2021               Konferencja „Wyzwanie Dietetyki Klinicznej w Pediatrii”, Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia UJ CM, Kraków, on-line

 • 2021               IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żywienie bez Granic”, Warszawa

 • 2021               Konferencja „Interdyscyplinarne spojrzenie na choroby przewodu pokarmowego”, SKN Dietetyki UM w Łodzi, on-line

 • 2021               I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dietetyk i Diagnosta Laboratoryjny- Wspólna Praca Dla Zdrowia Pacjenta”, SKN Dietetyki UM w Łodzi, on-line

 • 2020               Konferencja V „Żywienie dziecka wczoraj i dziś- Mikrobiota a zdrowie dziecka”, Pracownia Dietetyki Pediatrycznej, Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia UJ CM- on line

 • 2020               III Warszawski Dzień Dietetyki Klinicznej- Nowotwór i co dalej? Centrum Dydaktyczne WUM w Warszawie, on-line

 • 2020               IV Ogólnopolska Konferencja PAD- "Psychika a Dietetyka", SKN Dietetyki UM w Łodzi, on-line, cz. II

 • 2020               IV Ogólnopolska Konferencja PAD- "Psychika a Dietetyka", SKN Dietetyki UM w Łodzi, on-line, cz. I

 • 2020               X Ogólnopolska Konferencja Dietetyki- Congressus Dietetica, Polskie Stowarzyszenie Dietetyków, on-line

 • 2020               III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa- Otyłość Dziecięca "Od poczęcia do dorosłości", on-line

 • 2020                Konferencja "Insulinooporność - wyzwanie interdyscyplinarne", FUNDACJA INSULINOOPORNOŚĆ, on-line

 • 2020                V Ogólnopolska Konferencja Naukowa-  "Dietoterapia Zaburzeń Metabolicznych", Studenckie Koło Naukowe Dietetyki Klinicznej, on-line

 • 2020                Szkolenie „Dieta roślinna. Zajęcia praktyczno-teoretyczne”, Centrum Wydarzeń Szkoleniowych, Warszawa

 • 2020                Szkolenie „Anoreksja, bulimia i inne zaburzenia odżywiania”, Instytut Zdrowego Żywienia i Dietetyki Klinicznej "SANVITA", Warszawa

 • 2019                Szkolenie „Diagnostyka laboratoryjna w pracy dietetyka. Część II.”, Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej, Wrocław

 • 2019               V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Standardy leczenia dietetycznego- otyłość", Polskie Towarzystwo Dietetyki, Warszawa

 • 2019              III Śląska Konferencja Dietetyki Klinicznej, Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej, Katowice

 • 2019               Szkolenie „Edukator w cukrzycy”, Centrum Edukacji i Poradnictwa Żywieniowego Nutri Center, Kraków

 • 2019               Konferencja „Żywienie enteralne i paraenteralne”, Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu, Katowice

 • 2019               Konferencja „Żywienie niemowląt i małych dzieci w praktyce”, Warszawa

 • 2019               Szkolenie „Rozpoznanie i leczenie niedożywienia; Żywność medyczna w leczeniu niedożywienia”, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, Wrocław

 • 2019             Szkolenie „Insulinooporność w praktyce dietetyka”, Akademia Dietetyki Klinicznej, Katowice

 • 2019             Konferencja „Mikrobiom a zdrowie człowieka”, Polskie Towarzystwo Dietetyki, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Sosnowcu

 • 2019               Konferencja „Żywienie dziecka wczoraj i dziś. Leczenie przez żywienie”, Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia UJ CM, Kraków

 • 2019               Konferencja „Różne oblicza insulinooporności”, Centrum Dydaktyczne Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

 • 2019               Konferencja „Psychodietetyka- Zrozumieć Żywienie”, Śląskie Centrum Zdrowia, Katowice

 • 2019                Szkolenie „Psychodietetyka- praktyczne podejście”. Premium Sport Academy, Łódź

 • 2019                 Konferencja „IV Narodowy Kongres Żywieniowy pod hasłem „Żywność, żywienie w     prewencji i leczeniu- postępy 2018”, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa

 • 2018                 Konferencja „Odporność pochodzi z brzucha”, Instytut Medycyny Zapobiegawczej, Katowice

 • 2018                Konferencja „Standardy leczenia dietetycznego”, Polskie Towarzystwo Dietetyki, Warszawa

 • 2018                Szkolenie „Żywienie osób starszych”, Polskie Towarzystwo Dietetyki, Warszawa

 • 2018                Konferencja „Żywność, żywienie i zdrowie”, Polskie Towarzystwo Dietetyki, Bielsko-Biała

 • 2018                Szkolenie „Rola diety w schorzeniach tarczycy”, Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej, Katowice

 • 2018                Szkolenie „Znaczenie żywienia w kontekście płodności”, Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej, Katowice

 • 2018                Szkolenie „Alergia pokarmowa w praktyce dietetyka”, Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej, Katowice

 • 2018                Szkolenie „Diagnostyka laboratoryjna w pracy dietetyka. Część I.”, Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej, Katowice

 • 2018                Konferencja „Żywienie dziecka wczoraj i dziś”, Pracownia Dietetyki Pediatrycznej, Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia UJ CM, Kraków

 • 2018    Konferencja „Superfoods”, Śląskie Centrum Zdrowia, Katowice          

bottom of page